• Kledingcommissie

  Wat doen ze?

  De vier vrijwilligers van de kledingscommissie zorgen ervoor dat alle KVZ-kleding compleet en netjes op orde is. Ze zorgen ervoor dat alle teams voldoende wedstrijdshirts hebben in passende maten. En ze houden overzicht over alle andere KVZ-kleding, zoals de gesponsorde pakken en tassen, de shirts voor scheidsrechters en scheidsrechters in opleiding, de jacks voor (jeugd)trainers en coaches en de jacks van de organisatie van het Oranjetoernooi.

  Hoe doen ze dat en wat merkt de club ervan?

  De kledingcommissie vindt het belangrijk om goed zicht op de kleding te hebben en zodanig structuur aan te brengen dat iedereen binnen KVZ verantwoordelijkheid gaat voelen om goed voor de kleding te zorgen.
  Aan het einde van het seizoen neemt de kledingcommissie alle kleding in. Zowel de wedstrijdshirts als de sponsorpakken en –tassen. Het werkt het best als per team de complete kleding in 1x wordt ingeleverd. Ook jeugdtrainers en scheidsrechters die stoppen kunnen dan hun kleding inleveren. En aan het begin van elk seizoen worden alle teams weer voorzien van wedstrijdshirts en de gesponsorde ploegen van sponsorkleding en -tassen.

  Wat hebben ze nodig van de rest van de club?

  De kledingcommissie verwacht van alle leden van KVZ dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de KVZ-kleding. Als we als club goed en herkenbaar voor de dag willen komen met onze teams, scheidsrechters en begeleiders, dan is het belangrijk dat we samen zorg dragen voor het netjes en compleet houden van de KVZ-kleding.

   

   Ilse, Marjorie, Loes en Joyce.