• Zaaldiensten 2022-2023

  Hieronder staat kort vermeld wat de taken zijn van een zaalcommissaris en van degene die de zaaldienst doet. In de Sporthal ligt een uitgebreide taakomschrijving. Hier zitten ook sleutels van het ballenhok, consumptiebonnen voor scheidsrechters en reglementen. Deze map is verkrijgbaar achter de bar in de Hanzehal.

  Taken Zaaldienst:

  • Klaarzetten/opruimen materiaal
  • Overzicht houden op het aantal verstrekte ballen
  • Bedienen scorebord

  Taken Zaalcommissaris (herkenbaar door armband, badge of hesje):

  • Verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop (het op tijd starten van de wedstrijden)
  • EHBO (kist verkrijgbaar achter de bar)
  • Instructie zaaldienst
  • Toezicht in sporthal, (alleen toegang voor spelers, coaches, verzorgers, begeleiders en scheidsrechters) kleedkamers en op tribune
  • Aanstellen van vervangende scheidsrechter wanneer er geen scheidsrechter aanwezig is
  • Uitgeven/Innemen van wedstrijdballen (Trainingsballenkast)
  • Verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma en het aanwezig zijn van de juiste korfbalmaterialen op de juiste velden
  • Ontvangen (consumptiebon verstrekken) bondsscheidsrechters.