• Vertrouwenspersonen

  Binnen KVZ zijn twee vertrouwenspersonen werkzaam. 

   

  De vertrouwenspersoon (-personen) moet lid zijn van de vereniging en heeft daarbinnen een eigen plaats en eigen verantwoordelijkheden. De vertrouwenspersoon kan optreden voor leden en ouders binnen de vereniging en behandelt al haar zaken in vertrouwelijke sfeer. De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks in volledige anonimiteit aan de voorzitter van de vereniging.

   

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Onpartijdig optreden bij conflicten als intermediair tussen leden en/of kaderleden.
  • Op verzoek van het bestuur, een lid of een groep leden optreden als bemiddelaar in conflicten.
  • Zorgt er voor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
  • Kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het cluborgaan.

   

  De huidige vertrouwenspersonen binnen KVZ zijn:

   

  Marloes Saalmink tel. 06-10614368

  Rick de Jong tel. 06-36514656